ขอขอบคุณนักวิ่งและผู้ร่วมบริจาคทุกท่านที่ร่วมกัน Make THE Difference ระดมเงินบริจาคผ่านทางโครงการ TMB | ING PARKRUN 2019

ยอดซื้อบัตรวิ่ง

950,000 บาท

ยอดบริจาค

450,000 บาท

ยอดบริจาครวมทั้งหมด

1,400,000 บาท

ช่วยค่าผ่าตัดให้กับเด็กโรคหัวใจได้ 46 คน

ตรวจสอบผลการวิ่ง

โดยเลือกประเภทการวิ่ง หรือ ค้นหาตามเลข BIB ของคุณ

ติดตามชมภาพวิ่ง Park Run ของคุณ