TMB Parkrun

ห่ า ง กันสักพัก
แต่ห่วงใยเหมือนเดิม

โรค COVID-19 ยังอยู่ในระยะของ
การเฝ้าระวัง และควบคุม

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของนักวิ่งทุกคน
TMB | ING PARKRUN ขอแจ้งยกเลิกงานวิ่ง
ในปี 2020 นี้ และพบกันในปี 2021 นะครับ

ชมภาพประทับใจของ TMB | ING PARKRUN