ร่วมบริจาค

1ข้อมูลการบริจาค
2ช่องทางชำระเงิน
3ยืนยันข้อมูล

ร่วมบริจาค มอบให้ "มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ"

ระบุจำนวนที่ต้องการบริจาค

icon = 35,000 บาท

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับการผ่าตัด 1 ครั้ง

iconช่องทางการส่งข้อมูลยืนยันการบริจาค

กรุณาตรวจสอบอีเมลให้ถูกต้อง เนื่องจากผู้บริจาคจะได้รับใบเสร็จรับเงินทางอีเมล

กรอกเบอร์มือถือสำหรับรับ SMS ยืนยันการบริจาค เช่น 0812345678

Arrow ย้อนกลับ