ส่งผลวิ่ง และดู Finisher Wall ของท่าน

* ส่งระยะวิ่ง 15 พ.ย. - 17 ธ.ค. 62 เท่านั้น

ระยะวิ่งรวม จากนักวิ่ง Virtual Park Run ทั่วประเทศ

217,782.83
km
progress line
icon progress bar

Top 10 นักวิ่ง Virtual Park Run ที่วิ่งเก็บระยะได้มากที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Finisher Wall

Virtual Park Run

 • 4.01
 • 7.66
 • 6.27
 • 10.10
 • 7.02
 • 10.14
 • 10.52
 • 10.20
 • 2.98
 • 10.15
 • 10.81
 • 3.09
 • 7.48
 • 1.40
 • 10.15
 • 3.73
 • 9.90
 • 1.33
 • 4.05
 • 6.15
 • 6.55
 • 10.58
 • 10.01
 • 10.01
 • 11.16
 • 11.01
 • 10.02
 • 5.02
 • 5.80
 • 5.92