ส่งผลวิ่ง และดู Finisher Wall ของท่าน

* ส่งระยะวิ่ง 15 พ.ย. - 17 ธ.ค. 62 เท่านั้น

ระยะวิ่งรวม จากนักวิ่ง Virtual Park Run ทั่วประเทศ

19976.8
km
progress line
icon progress bar

Top 10 นักวิ่ง Virtual Park Run ที่วิ่งเก็บระยะได้มากที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Finisher Wall

Virtual Park Run

 • 11.96
 • 19.18
 • 4.71
 • 6.00
 • 2.57
 • 12.34
 • 5.42
 • 1.01
 • 6.62
 • 2.32
 • 12.01
 • 7.17
 • 3.50
 • 3.10
 • 3.50
 • 13.13
 • 6.09
 • 9.71
 • 11.00
 • 16.00
 • 5.20
 • 21.27
 • 8.09
 • 5.20
 • 21.00
 • 9.00
 • 10.21
 • 8.65
 • 5.49
 • 2.48