ดู Finisher Wall ของท่าน

* ส่งระยะวิ่ง 15 พ.ย. - 17 ธ.ค. 62 เท่านั้น

ระยะวิ่งรวม จากนักวิ่ง Virtual Park Run ทั่วประเทศ

262,771.49
km
progress line
icon progress bar

Top 10 นักวิ่ง Virtual Park Run ที่วิ่งเก็บระยะได้มากที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Finisher Wall

Virtual Park Run

 • 2.00
 • 1.45
 • 6.00
 • 1.52
 • 22.06
 • 5.47
 • 6.01
 • 4.23
 • 5.96
 • 6.00
 • 4.01
 • 9.86
 • 10.01
 • 1.47
 • 4.31
 • 8.60
 • 3.50
 • 5.23
 • 5.51
 • 23.50
 • 4.50
 • 11.26
 • 3.46
 • 5.81
 • 3.02
 • 4.75
 • 3.05
 • 8.00
 • 4.20
 • 4.20