ดู Finisher Wall ของท่าน

* ส่งระยะวิ่ง 15 พ.ย. - 17 ธ.ค. 62 เท่านั้น

ระยะวิ่งรวม จากนักวิ่ง Virtual Park Run ทั่วประเทศ

262,771.49
km
progress line
icon progress bar

Top 10 นักวิ่ง Virtual Park Run ที่วิ่งเก็บระยะได้มากที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Finisher Wall

Virtual Park Run

 • 0.70
 • 3.64
 • 5.10
 • 6.41
 • 10.36
 • 5.64
 • 7.17
 • 4.42
 • 10.02
 • 7.66
 • 5.01
 • 5.04
 • 8.78
 • 5.04
 • 2.95
 • 4.72
 • 7.17
 • 5.01
 • 5.02
 • 10.82
 • 5.91
 • 6.35
 • 6.02
 • 5.76
 • 0.97
 • 2.40
 • 12.01
 • 5.03
 • 6.77
 • 5.22