ดู Finisher Wall ของท่าน

* ส่งระยะวิ่ง 15 พ.ย. - 17 ธ.ค. 62 เท่านั้น

ระยะวิ่งรวม จากนักวิ่ง Virtual Park Run ทั่วประเทศ

262,771.49
km
progress line
icon progress bar

Top 10 นักวิ่ง Virtual Park Run ที่วิ่งเก็บระยะได้มากที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Finisher Wall

Virtual Park Run

 • 3.64
 • 11.35
 • 5.38
 • 10.00
 • 8.50
 • 1.91
 • 2.15
 • 5.00
 • 5.31
 • 0.83
 • 5.30
 • 5.03
 • 7.00
 • 5.61
 • 2.71
 • 2.73
 • 5.27
 • 5.27
 • 4.70
 • 5.00
 • 7.31
 • 2.50
 • 5.41
 • 6.66
 • 21.37
 • 4.25
 • 15.16
 • 5.20
 • 10.70
 • 3.10