ส่งผลวิ่ง และดู Finisher Wall ของท่าน

* ส่งระยะวิ่ง 15 พ.ย. - 17 ธ.ค. 62 เท่านั้น

ระยะวิ่งรวม จากนักวิ่ง Virtual Park Run ทั่วประเทศ

217,822.27
km
progress line
icon progress bar

Top 10 นักวิ่ง Virtual Park Run ที่วิ่งเก็บระยะได้มากที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Finisher Wall

Virtual Park Run

 • 6.33
 • 5.64
 • 11.20
 • 7.35
 • 4.57
 • 10.33
 • 2.26
 • 3.08
 • 6.28
 • 5.30
 • 6.34
 • 5.10
 • 5.80
 • 4.11
 • 5.46
 • 4.11
 • 6.00
 • 10.01
 • 4.00
 • 7.90
 • 14.57
 • 5.90
 • 3.50
 • 5.00
 • 4.27
 • 6.20
 • 10.33
 • 5.14
 • 5.29
 • 5.83