ดู Finisher Wall ของท่าน

* ส่งระยะวิ่ง 15 พ.ย. - 17 ธ.ค. 62 เท่านั้น

ระยะวิ่งรวม จากนักวิ่ง Virtual Park Run ทั่วประเทศ

262,771.49
km
progress line
icon progress bar

Top 10 นักวิ่ง Virtual Park Run ที่วิ่งเก็บระยะได้มากที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Finisher Wall

Virtual Park Run

 • 6.58
 • 6.55
 • 4.61
 • 8.10
 • 6.31
 • 3.01
 • 15.07
 • 11.15
 • 12.95
 • 11.00
 • 5.00
 • 4.04
 • 8.04
 • 22.40
 • 11.50
 • 8.94
 • 10.60
 • 5.91
 • 7.00
 • 3.11
 • 7.93
 • 6.12
 • 5.60
 • 6.18
 • 4.43
 • 10.31
 • 6.00
 • 6.45
 • 6.90
 • 10.12