ดู Finisher Wall ของท่าน

* ส่งระยะวิ่ง 15 พ.ย. - 17 ธ.ค. 62 เท่านั้น

ระยะวิ่งรวม จากนักวิ่ง Virtual Park Run ทั่วประเทศ

262,771.49
km
progress line
icon progress bar

Top 10 นักวิ่ง Virtual Park Run ที่วิ่งเก็บระยะได้มากที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Finisher Wall

Virtual Park Run

 • 6.08
 • 6.35
 • 5.08
 • 5.03
 • 6.45
 • 5.04
 • 10.20
 • 4.60
 • 3.06
 • 4.88
 • 3.44
 • 5.25
 • 15.00
 • 5.01
 • 5.02
 • 6.01
 • 6.66
 • 5.30
 • 6.00
 • 6.65
 • 6.68
 • 6.71
 • 5.00
 • 4.00
 • 4.25
 • 4.74
 • 8.88
 • 2.83
 • 4.08
 • 15.00