ส่งผลวิ่ง และดู Finisher Wall ของท่าน

* ส่งระยะวิ่ง 15 พ.ย. - 17 ธ.ค. 62 เท่านั้น

ระยะวิ่งรวม จากนักวิ่ง Virtual Park Run ทั่วประเทศ

217,782.83
km
progress line
icon progress bar

Top 10 นักวิ่ง Virtual Park Run ที่วิ่งเก็บระยะได้มากที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Finisher Wall

Virtual Park Run

 • 2.62
 • 1.96
 • 5.21
 • 5.01
 • 14.15
 • 6.00
 • 5.86
 • 14.30
 • 11.40
 • 6.32
 • 26.00
 • 5.00
 • 10.02
 • 10.38
 • 5.02
 • 5.00
 • 10.77
 • 3.00
 • 6.66
 • 5.00
 • 3.41
 • 9.89
 • 2.00
 • 6.11
 • 6.50
 • 10.00
 • 5.01
 • 9.70
 • 10.53
 • 5.45