ดู Finisher Wall ของท่าน

* ส่งระยะวิ่ง 15 พ.ย. - 17 ธ.ค. 62 เท่านั้น

ระยะวิ่งรวม จากนักวิ่ง Virtual Park Run ทั่วประเทศ

262,771.49
km
progress line
icon progress bar

Top 10 นักวิ่ง Virtual Park Run ที่วิ่งเก็บระยะได้มากที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Finisher Wall

Virtual Park Run

 • 5.69
 • 5.69
 • 1.36
 • 8.50
 • 5.00
 • 6.43
 • 5.04
 • 5.00
 • 7.35
 • 18.16
 • 5.06
 • 6.55
 • 7.35
 • 0.00
 • 10.02
 • 7.35
 • 0.00
 • 3.43
 • 0.00
 • 0.00
 • 3.43
 • 0.00
 • 6.40
 • 0.00
 • 0.00
 • 0.00
 • 3.43
 • 3.43
 • 42.36
 • 7.55