ส่งผลวิ่ง และดู Finisher Wall ของท่าน

* ส่งระยะวิ่ง 15 พ.ย. - 17 ธ.ค. 62 เท่านั้น

ระยะวิ่งรวม จากนักวิ่ง Virtual Park Run ทั่วประเทศ

217,782.83
km
progress line
icon progress bar

Top 10 นักวิ่ง Virtual Park Run ที่วิ่งเก็บระยะได้มากที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Finisher Wall

Virtual Park Run

 • 4.13
 • 7.70
 • 11.12
 • 7.92
 • 8.01
 • 4.15
 • 5.55
 • 8.15
 • 6.66
 • 11.31
 • 7.00
 • 6.78
 • 10.42
 • 7.00
 • 13.62
 • 6.74
 • 8.16
 • 2.20
 • 4.10
 • 7.20
 • 4.87
 • 2.60
 • 8.00
 • 5.24
 • 7.32
 • 6.06
 • 10.10
 • 5.46
 • 7.32
 • 6.43