ดู Finisher Wall ของท่าน

* ส่งระยะวิ่ง 15 พ.ย. - 17 ธ.ค. 62 เท่านั้น

ระยะวิ่งรวม จากนักวิ่ง Virtual Park Run ทั่วประเทศ

262,771.49
km
progress line
icon progress bar

Top 10 นักวิ่ง Virtual Park Run ที่วิ่งเก็บระยะได้มากที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Finisher Wall

Virtual Park Run

 • 3.20
 • 5.02
 • 13.00
 • 3.57
 • 3.20
 • 6.00
 • 5.00
 • 5.17
 • 5.00
 • 5.16
 • 5.55
 • 8.84
 • 9.01
 • 11.00
 • 5.52
 • 13.01
 • 10.00
 • 8.02
 • 3.90
 • 8.44
 • 5.03
 • 2.65
 • 1.76
 • 2.41
 • 5.03
 • 2.23
 • 3.42
 • 2.13
 • 5.42
 • 4.07