ส่งผลวิ่ง และดู Finisher Wall ของท่าน

* ส่งระยะวิ่ง 15 พ.ย. - 17 ธ.ค. 62 เท่านั้น

ระยะวิ่งรวม จากนักวิ่ง Virtual Park Run ทั่วประเทศ

217,782.83
km
progress line
icon progress bar

Top 10 นักวิ่ง Virtual Park Run ที่วิ่งเก็บระยะได้มากที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Finisher Wall

Virtual Park Run

 • 4.00
 • 8.15
 • 9.40
 • 5.60
 • 5.05
 • 7.11
 • 1.34
 • 10.28
 • 10.15
 • 7.28
 • 5.16
 • 3.24
 • 5.00
 • 1.61
 • 1.20
 • 7.01
 • 14.47
 • 4.11
 • 7.46
 • 1.04
 • 8.60
 • 5.50
 • 8.21
 • 10.12
 • 4.01
 • 11.30
 • 6.12
 • 8.60
 • 8.25
 • 7.00