ส่งผลวิ่ง และดู Finisher Wall ของท่าน

* ส่งระยะวิ่ง 15 พ.ย. - 17 ธ.ค. 62 เท่านั้น

ระยะวิ่งรวม จากนักวิ่ง Virtual Park Run ทั่วประเทศ

217,782.83
km
progress line
icon progress bar

Top 10 นักวิ่ง Virtual Park Run ที่วิ่งเก็บระยะได้มากที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Finisher Wall

Virtual Park Run

 • 6.09
 • 5.00
 • 8.25
 • 6.09
 • 7.48
 • 5.15
 • 4.70
 • 7.22
 • 5.45
 • 3.78
 • 4.65
 • 10.00
 • 4.22
 • 14.10
 • 7.96
 • 5.37
 • 5.66
 • 4.73
 • 6.70
 • 8.56
 • 5.16
 • 5.38
 • 5.10
 • 5.11
 • 7.04
 • 5.09
 • 5.84
 • 6.53
 • 4.08
 • 7.01