ดู Finisher Wall ของท่าน

* ส่งระยะวิ่ง 15 พ.ย. - 17 ธ.ค. 62 เท่านั้น

ระยะวิ่งรวม จากนักวิ่ง Virtual Park Run ทั่วประเทศ

262,771.49
km
progress line
icon progress bar

Top 10 นักวิ่ง Virtual Park Run ที่วิ่งเก็บระยะได้มากที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Finisher Wall

Virtual Park Run

 • 2.21
 • 2.05
 • 1.66
 • 4.73
 • 2.46
 • 2.59
 • 5.00
 • 6.80
 • 10.02
 • 5.05
 • 40.24
 • 6.44
 • 5.28
 • 7.30
 • 7.60
 • 9.33
 • 8.27
 • 6.46
 • 5.35
 • 5.35
 • 8.02
 • 15.02
 • 7.74
 • 4.03
 • 7.00
 • 6.22
 • 3.19
 • 7.40
 • 1.02
 • 10.30