ดู Finisher Wall ของท่าน

* ส่งระยะวิ่ง 15 พ.ย. - 17 ธ.ค. 62 เท่านั้น

ระยะวิ่งรวม จากนักวิ่ง Virtual Park Run ทั่วประเทศ

262,771.49
km
progress line
icon progress bar

Top 10 นักวิ่ง Virtual Park Run ที่วิ่งเก็บระยะได้มากที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Finisher Wall

Virtual Park Run

 • 8.86
 • 9.47
 • 10.05
 • 10.42
 • 15.12
 • 5.27
 • 1.91
 • 5.11
 • 5.28
 • 6.07
 • 5.18
 • 5.43
 • 3.15
 • 1.00
 • 3.65
 • 7.03
 • 3.05
 • 4.91
 • 4.88
 • 2.60
 • 4.63
 • 9.09
 • 4.96
 • 5.08
 • 2.58
 • 3.05
 • 3.00
 • 5.10
 • 1.12
 • 4.70