ดู Finisher Wall ของท่าน

* ส่งระยะวิ่ง 15 พ.ย. - 17 ธ.ค. 62 เท่านั้น

ระยะวิ่งรวม จากนักวิ่ง Virtual Park Run ทั่วประเทศ

262,771.49
km
progress line
icon progress bar

Top 10 นักวิ่ง Virtual Park Run ที่วิ่งเก็บระยะได้มากที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Finisher Wall

Virtual Park Run

 • 2.60
 • 5.99
 • 4.63
 • 7.22
 • 3.67
 • 8.28
 • 4.36
 • 9.08
 • 2.19
 • 5.13
 • 2.12
 • 8.13
 • 5.05
 • 7.05
 • 4.90
 • 6.05
 • 3.50
 • 4.80
 • 6.00
 • 1.05
 • 3.50
 • 8.71
 • 5.10
 • 1.19
 • 5.02
 • 3.30
 • 1.70
 • 4.10
 • 2.29
 • 3.10