ดู Finisher Wall ของท่าน

* ส่งระยะวิ่ง 15 พ.ย. - 17 ธ.ค. 62 เท่านั้น

ระยะวิ่งรวม จากนักวิ่ง Virtual Park Run ทั่วประเทศ

262,771.49
km
progress line
icon progress bar

Top 10 นักวิ่ง Virtual Park Run ที่วิ่งเก็บระยะได้มากที่สุด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Finisher Wall

Virtual Park Run

 • 3.30
 • 5.76
 • 5.50
 • 4.15
 • 4.26
 • 5.51
 • 2.00
 • 2.93
 • 3.92
 • 5.91
 • 7.90
 • 5.52
 • 3.30
 • 3.95
 • 3.74
 • 2.80
 • 4.26
 • 1.82
 • 5.53
 • 4.94
 • 4.00
 • 0.57
 • 1.90
 • 4.00
 • 6.12
 • 3.91
 • 5.35
 • 3.87
 • 3.78
 • 6.71